Kennisplatform

UZ Gent Plaswekker

Hier vindt u instructies voor de ouders ikv correct gebruik van de plaswekker

 • UZ Gent
 • Zindelijkheid
 • 15/03/2021

UZ Gent Thuismedicatie

Om de beste zorg te kunnen garanderen, is het belangrijk dat u steeds meedeelt aan de arts, verpleegkundige, zorginstelling welke medicatie u thuis neemt. 

 • UZ Gent
 • Medicatie-inname
 • 15/03/2021

Bezoekregeling tijdens COVID-19

Het document bevat vertalingen over de basisbezoekregelling tijdens COVID-19 voor anderstaligen.

Het document kan gebruikt worden door hulpverleners in ziekenhuizen, WZC en andere collectiviteiten.

De vertalingen dienen telkens aangepast te worden aan de vigerende instructies op dat ogenblik

 • AZ-Sint Lucas
 • COVID-19
 • 03/03/2021

Bevraging van de thuismedicatie bij anderstalige patiënten

Het is bevragingstool om de thuismedicatie te bevragen door de arts/apotheker/verpleegkundige bij anderstalige patiënten. De vragenlijst werd opgemaakt door een apotheker in het kader van de bevraging thuismedicatie op de spoedgevallendienst.

 • AZ-Sint Lucas
 • Medicatie-inname
 • 15/03/2021

COVID-19 en diabetes: hoe ziekte managen?

In dit audiofragment geeft de Diabetes Liga concrete tips voor personen met diabetes hoe om te gaan wanneer ze symptomen van COVID-19 ervaren. Daarnaast blijft het natuurlijk belangrijk om ook met andere problemen medische hulp in te schakelen. 

 • Diabetes Liga
 • COVID-19
 • 26/03/2021

Zoet Zwanger: Wat na zwangerschapsdiabetes?

In deze brochure geeft de Diabetes Liga meer uitleg over zwangerschapsdiabetes, waarom vrouwen die zwangerschapsdiabetes doormaakten meer risico hebben op diabetes type 2 en welke stappen vrouwen kunnen ondernemen om dit risico te beperken. Een gezonde leefstijl kan immers het risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 aanzienlijk verlagen.  ...

 • Diabetes Liga
 • - andere -
 • 26/03/2021

COVID-19 en diabetes: hoe ziekte managen?

In deze video geeft de Diabetes Liga concrete tips voor personen met diabetes hoe om te gaan wanneer ze symptomen van COVID-19 ervaren. Daarnaast blijft het natuurlijk belangrijk om ook met andere problemen medische hulp in te schakelen. 

 • Diabetes Liga
 • - andere -
 • COVID-19
 • 26/03/2021

Zorgcentrum na seksueel geweld. Wat? Voor wie? Waar?

Deze brochure informeert slachtoffers over het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) van het UZ Gent. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen er alle mogelijke bijstand krijgen: medische zorg, psychische zorg, forensisch onderzoek, klacht neerleggen, opvolging nadien etc.

 • UZ Gent
 • Seksuele gezondheid
 • 18/01/2021

Koorts of temperatuurverhoging

Wat zijn de alarmtekens voor koorts bij kinderen jonger dan 3 maanden, tussen 3 en 6 maanden, en ouder dan 6 maanden?  Advies over toediening van koortswerende middelen aan deze doelgroep.

 • Kind & Gezin
 • Medicatie-inname
 • 05/03/2021