Bevraging van de thuismedicatie bij anderstalige patiënten

Korte omschrijving

Het is bevragingstool om de thuismedicatie te bevragen door de arts/apotheker/verpleegkundige bij anderstalige patiënten. De vragenlijst werd opgemaakt door een apotheker in het kader van de bevraging thuismedicatie op de spoedgevallendienst.

Documenten
Checklist bevraging thuismedicatie
  • Arabisch
  • Bulgaars
  • Engels
  • Farsi
  • Frans
  • Nederlands
  • Russisch
  • Turks
Organisatie