MATCHeN-kennisplatform Privacybeleid

 1. Algemene informatie
 2. Verzameling en gebruik van informatie
 3. Verwerking van persoonsgegevens
 4. Cookies
 5. E-mail-informatie
 6. Inloggen/Paswoorden
 7. Derden
 8. Links naar externe websites
 9. Wijzigingen in dit beleid
 10. Vragen

1. Algemene informatie

De MATCHeN-ontwikkelaars zetten zich in voor de bescherming van de privacy en de veiligheid van de gebruikers van dit kennisplatform dat hoort bij het MATCHeN-project (gefinancierd door Tetra/Vlaio). Het kennisplatform is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel (hierna samen aangeduid als de ontwikkelaars). Het beheer van het kennisplatform wordt momenteel uitgevoerd door UGent.

Dit privacybeleid vertelt u welke informatie we verzamelen, hoe deze wordt gebruikt en wat uw keuzes zijn. Door gebruik te maken van dit MATCHeN-kennisplatform gaat u akkoord met de aanvaarding van het privacybeleid van het kennisplatform. Gelieve het volgende zorgvuldig te lezen vooraleer het MATCHeN-kennisplatform te gebruiken.

2. Verzameling en gebruik van informatie 

De MATCHeN-ontwikkelaars nemen de nodige maatregelen om aan de regels ter bescherming van uw privacy te voldoen en om deze te respecteren. In de privacyverklaring van de Universiteit Gent  kan u nalezen op welke manier de MATCHeN-ontwikkelaars dit doen.

Indien deze privacyverklaring geen antwoord biedt op uw vragen, kan u terecht bij de Data Protection Officer (Functionaris voor Gegevensbescherming) van de Universiteit Gent (privacy@ugent.be).

Indien u uw rechten van toegang, rectificatie, wissen en/of bezwaar wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen via privacy@ugent.be.

Een formele klacht kan worden ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

3. Verwerking van persoonsgegevens 

MATCHeN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Doel van de verwerking van persoonsgegevens 

MATCHeN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Duur van de verzameling van persoonsgegevens 

MATCHeN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Beveiliging persoonsgegevens 

De MATCHEN-ontwikkelaars stellen alles in het werk om uw persoonlijke gegevens zo veilig mogelijk te bewaren. Zo voorkomen we ongeoorloofde toegang door een beveiligde firewall en het gebruik van beveiligingstechnologieën om de integriteit en privacy van de door u verstrekte persoonlijke informatie te beschermen.

Als extra veiligheidsmaatregel wordt uw persoonlijke informatie ook gecodeerd tijdens de overdracht door Secure Socket Layer 128-bit encryptiesoftware. Encryptie is een veelgebruikte methode die wordt gebruikt om gevoelige gegevens over het internet te verzenden. Encryptie maakt de tekst tijdelijk onleesbaar gedurende de tijd dat deze via het internet wordt verzonden. Dit is een industriestandaard.

Hoewel we ernaar streven om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen de MATCHEN-ontwikkelaars de veiligheid van de informatie die u naar het MATCHEN-kennisplatform verzendt via online applicaties niet garanderen, en dat doet u op eigen risico. Afhankelijk van de aard van de aanvraag kan uw communicatie worden weggegooid of gearchiveerd. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@matchen.be.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MATCHeN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@matchen.be. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

4. Cookies

De website van het MATCHEN-kennisplatform maakt gebruik van "cookies" om te bepalen hoe vaak een pagina op de website is opgeroepen. Cookies zijn kleine computerbestanden die een website naar uw computer kan overbrengen. Voorbeelden van informatie die we verzamelen zijn hoe vaak iemand onze site bezoekt en wat hij of zij doet terwijl hij of zij op onze site is. We gebruiken deze informatie om te begrijpen hoe onze bezoekers als groep verschillende bronnen gebruiken en om ons te helpen onze site te verbeteren. We verzamelen ook informatie over de activiteiten van individuele websitegebruikers. Voor gebruikers die hebben gekozen voor het ontvangen van updates of andere informatie van de MATCHEN-ontwikkelaars via e-mail, kunnen deze rapporten persoonlijke informatie bevatten.

De meeste internetbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt uw browser zo instellen dat deze worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer ze worden verzonden. U kunt de informatie op de website van het MATCHEN-kennisplatform raadplegen zonder cookies in uw browser in te schakelen.

5. E-mail-informatie

Af en toe zullen we persoonlijke informatie van u vragen om het door u gevraagde materiaal te leveren, uw vragen te beantwoorden of informatie te verstrekken. De MATCHEN-ontwikkelaars houden persoonlijke informatie bij, maar delen, verkopen, licentiëren of geven deze informatie niet door aan derden of externe leveranciers, tenzij dit vereist is door een juridische, gerechtelijke of overheidsprocedure, of om de gevraagde diensten te kunnen leveren. Gelieve er rekening mee te houden dat e-mail wordt beschouwd als een niet-versleutelde (en dus onveilige) vorm van communicatie, en dat deze door anderen kan worden geraadpleegd en bekeken zonder uw medeweten en toestemming. Om die reden, om uw privacy te beschermen, verzoeken wij u geen gebruik te maken van e-mail om informatie te communiceren die u als vertrouwelijk beschouwt.

6. Inloggen/Paswoorden

Voor het MATCHeN-kennisplatform worden wachtwoorden gebruikt. U bent verantwoordelijk voor het nemen van redelijke stappen om ervoor te zorgen dat geen onbevoegd persoon toegang heeft tot uw wachtwoord of login-informatie. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om het gebruik van inloggegevens en wachtwoorden te controleren, de toegang tot en het gebruik van uw website-account en wachtwoord te autoriseren, te bewaken en te controleren en de website onmiddellijk op de hoogte te stellen van de noodzaak om een wachtwoord te deactiveren.

7. Derden

De MATCHeN-ontwikkelaars delen nooit persoonlijke informatie die u verstrekt bij het opvragen van informatie met derden, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is of om de gevraagde diensten te kunnen leveren. De MATCHeN-ontwikkelaars zullen af en toe gereputeerde derde partijen inschakelen om ons te helpen onze website te beheren, inhoud en informatie te verstrekken.

8. Links naar externe websites

Deze Website Privacy Policy is enkel van toepassing op het MATCHeN-kennisplatform. Om de gebruikers van het kennisplatform andere nuttige informatie te verschaffen, bevat het links naar andere websites. De MATCHeN-ontwikkelaars hebben geen zeggenschap over de websites van externe organisaties en dit beleid is niet van toepassing op externe sites die als link worden aangeboden. We raden u aan om het Privacybeleid op alle externe websites te lezen vooraleer u persoonlijke informatie verstrekt.

9. Wijzigingen in dit beleid

De MATCHeN-ontwikkelaars hebben het recht om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving, dus gelieve het regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

10. Vragen

Als u vragen hebt over de werkwijze of over dit privacybeleid, of als u zich zorgen maakt over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken of beschermen, neem dan contact met ons op via info@matchen.be.