MATCHeN

MATCHeN biedt ondersteuning aan hulpverleners in hun communicatie met anderstaligen. Anderstalige nieuwkomers kampen vaak met lagere gezondheidsvaardigheden en missen de taal, kennis en zelfredzaamheid om actief gebruik te maken van de gezondheidszorg. Digitale tools kunnen hulpverleners ondersteunen in hun communicatie met anderstaligen.

Het project zet in op drie pijlers:

  • Een kennisplatform om meertalige informatie op te laden, uit te wisselen en in te zetten.
  • Een app om interactief in gesprek te gaan met anderstalige ouders van jonge kinderen in het Nederlands, Frans, Engels, Turks, Arabisch en Farsi. 
  • Een e-learningmodule om cultuursensitief te communiceren met anderstaligen over seksuele gezondheid.

Onderzoekers van Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel en HOGENT worden in dit project ondersteund door IT-medewerkers en een vaste groep partners. De input wordt verzameld in samenwerking met die partners en wordt gevalideerd via interviews en testrondes. Het nauwe contact met het werkveld is dus een van de sterktes van dit project en garandeert bruikbare, actuele en up-to-date materialen voor professionals.