Kennisplatform

Bezoekregeling tijdens COVID-19

Het document bevat vertalingen over de basisbezoekregelling tijdens COVID-19 voor anderstaligen.

Het document kan gebruikt worden door hulpverleners in ziekenhuizen, WZC en andere collectiviteiten.

De vertalingen dienen telkens aangepast te worden aan de vigerende instructies op dat ogenblik

  • AZ-Sint Lucas
  • COVID-19
  • 03/03/2021

Info over de herinnerings-SMS bij een consultatieafspraak voor anderstaligen + COVID-19

Het document is een vertaling van de herinnerings-SMS die anderstalige patiënten kan aangereikt worden op het moment van het maken van een vervolgafspraak. De vertaalde SMS geeft info aan anderstalige patiënten over de herinnerings-SMS die zij zullen ontvangen kort voor de volgende afspraak. Een herinnerings-SMS wordt gebruikt in ziekenhuizen voor consultatieafspraken en ook ...

  • AZ-Sint Lucas
  • COVID-19
  • 18/05/2021

Magdanog?!

Het is niet makkelijk om met de COVID-maatregelen te leven. In deze brochure moedigt WAT WAT jongeren aan om ondanks de maatregelen toch zoveel mogelijk te doen op een veilige manier. Het legt uit hoe het virus zich verspreidt en hoe je ervoor kan zorgen dat de verspreiding minder snel ...

  • WAT WAT
  • COVID-19
  • 07/05/2021